Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Επιβολή - Τζεφ Βάντερμιερ

Επιβολή - Τζεφ Βάντερμιερ

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί το μυθιστόρημα Επιβολή, Η Τριλογία της Νότιας Ζώνης II του Τζεφ Βάντερμιερ σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου.

 

Στην περιοχή Χ –έναν τόπο όπου πλα­νιέ­ται μια αίσθηση απει­λής, ένα αόρατο σύνορο τον περι­βάλ­λει και κάθε σημάδι πολι­τι­σμού έχει μυστη­ριω­δώς εξα­φα­νι­στεί– η μονα­δική ανθρώ­πινη επέμ­βαση είναι μια σειρά από απο­στο­λές υπό την επι­στα­σία μιας κυβερ­νη­τι­κής υπη­ρε­σίας, της Νότιας Ζώνης, τόσο μυστι­κής που έχει σχε­δόν ξεχα­στεί. Ύστερα από την κατα­στρο­φική δωδέ­κατη απο­στολή, που εξι­στο­ρεί­ται στον Αφα­νι­σμό (το πρώτο μέρος της τρι­λο­γίας, που έχει ήδη κυκλο­φο­ρή­σει), η υπη­ρε­σία βρί­σκε­ται σε πλήρη ατα­ξία. Ο Τζον Ροντρί­γκεζ (ο «Έλεγ­χος») είναι ο νεο­διό­ρι­στος επι­κε­φα­λής της Νότιας Ζώνης. Με τη βοή­θεια μιας δύσπι­στης αλλά απελ­πι­σμέ­νης ομά­δας, και αφού διε­νερ­γεί μια σειρά από απο­γοη­τευ­τι­κές ανα­κρί­σεις, ανα­κα­λύ­πτει πλή­θος κρυμ­μέ­νων σημειώ­σεων και παρα­κο­λου­θεί ώρες ολό­κλη­ρες βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νου, βαθύ­τατα ανη­συ­χη­τι­κού υλι­κού, ο Έλεγ­χος αρχί­ζει να εισ­δύει στα μυστικά της Περιο­χής Χ. Με κάθε ανα­κά­λυψη, όμως, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με τρο­με­ρές αλή­θειες για τον εαυτό του και την υπη­ρε­σία που έχει δώσει όρκο να υπη­ρε­τεί.

Στην Επι­βολή, το δεύ­τερο βιβλίο της Τρι­λο­γίας της Νότιας Ζώνης του Τζεφ Βάντερ­μιερ, απα­ντώ­νται τα πιο ανη­συ­χη­τικά ερω­τή­ματα σχε­τικά με την Περιοχή Χ… μα οι απα­ντή­σεις είναι κάθε άλλο παρά καθη­συ­χα­στι­κές.

 

Ο Τζεφ Βάντερμιερ είναι βραβευμένος μυθιστοριογράφος, ανθολόγος και εκδότης. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε είκοσι γλώσσες και διηγήματά του έχει συμπεριληφθεί στη συλλογήAmerican Fantastic Tales της Library of America και σε πολλές ετήσιες ανθολογίες. Αρθρογραφεί στη Washington Post, στη New York Times Book Review, στους Los Angeles Times, στον Guardian, κ.α. Μεγάλωσε στα νησιά Φίτζι και τώρα ζει, με τη σύζυγό του, στο Ταλαχάσι της Φλόριντα.


Διαβάστε επίσης: Αποδοχή - Τζεφ Βάντερμιερ

Σχετικές ειδήσεις
Αποδοχή - Τζεφ Βάντερμιερ
13.12.2016 12:24
Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί το μυθιστόρημα Αποδοχή, Η Τριλογία της Νότιας Ζώνης ΙΙΙ του Τζεφ Βάντερμιερ σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου.
Δεν είσαι εδώ (Τριλογία της Κρήτης) - Πολυχρόνης Κουτσάκης
23.11.2016 12:56
Το βιβλίο του Πολυχρόνη Κουτσάκη, Δεν είσαι εδώ (Τριλογία της Κρήτης), κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
Η τριλογία της πόλης - Λούλα Αναγνωστάκη
18.07.2016 09:24
Η Κάπα Εκδοτική παρουσιάζει τρία μονόπρακτα της σπουδαίας θεατρικής συγγραφέως Λούλας Αναγνωστάκη σε μία νέα έκδοση με τίτλο Η τριλογία της πόλης.
Ένα ολόγραμμα για τον βασιλιά - Ντέιβ Έγκερς
27.06.2016 11:47
Από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί το μυθιστόρημα, Ένα ολόγραμμα για τον βασιλιά του Dave Eggers, σε μετάφραση Ελένης Ηλιοπούλου.
 Ένα πρωί, νωρίς - Βιρτζίνια Μπέιλι
08.06.2016 11:24
Από τις εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορεί το μυθιστόρημα της Virginia Baily Ένα πρωί, νωρίς σε μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου.