Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Απουσίες και Παρουσίες

Απουσίες και Παρουσίες
Μετά την Οδησσό και τη Μαριούπολη, η φωτογραφική έκθεση του Σταύρου Ανδριώτη Απουσίες και Παρουσίες, μια παραγωγή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται στο Χάρκοβο, στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της πόλης.

Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις, όπως αναδεικνύονται σήμερα, στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον που τις πλαισιώνει, είναι η αφετηρία του φωτογραφικού θέματος της έκθεσης. Η αύρα που αποπνέουν οι αρχαίες αυτές πόλεις, θραύσματα ναών, θεάτρων και αγαλμάτων, διάσπαρτων στη φύση και στο χώρο, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έργο του καλλιτέχνη Σταύρου Ανδριώτη.

Οι άνθρωποι και οι σύγχρονες σημάνσεις μέσα σ’ αυτόν, η απουσία και η παρουσία, αποτελούν μόνιμη πηγή έλξης του φωτογράφου, που με ποιητική διάθεση και ευαισθησία, συνθέτει έναν μυθικό παρόντα τόπο αναφοράς και μνήμης.