Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προστασίας και αποκατάστασης στην Αμφίπολη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προστασίας και αποκατάστασης στην Αμφίπολη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες άμεσης προστασίας και αποκατάστασης του αναγλύφου της περιοχής στον Λόφο-Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, όπως προέκυψε από την αυτοψία που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 στο ταφικό μνημείο από κλιμάκιο στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με απώτερο σκοπό την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εξασφάλιση των πρανών του Λόφου-Τύμβου Καστά, του περιβόλου και του περιβάλλοντος χώρου με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, καθώς και η διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων με τις κατάλληλες εργασίες αποστράγγισης. Ο γενικός συντονισμός του έργου γίνεται από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ και η υλοποίησή του από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για το μνημείο και εξελίσσεται σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Προκειμένου να τηρηθούν οι επιστημονικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση του έργου, ανατέθηκε σχετική μελέτη από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, η οποία έτυχε της θετικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ και, ακολούθως, της έγκρισης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τις εργασίες ανέλαβε η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εταιρεία διέθεσε τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό, προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση του αναγλύφου της περιοχής του λόφου, με την απομάκρυνση περίπου 10.000 μ3 δευτερογενών επιχώσεων και φυτικών γαιών, και η διαμόρφωση των πρανών περιμετρικά του Λόφου-Τύμβου, όπου αυτό το επέτρεπαν οι υφιστάμενες συνθήκες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις υποδείξεις των επιβλεπόντων μηχανικών της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την εποπτεία των αρχαιολόγων της ΕΦΑ Σερρών. Επιπλέον, ελήφθησαν μέτρα για την προστασία τμημάτων του περιβόλου με την υλοποίηση εξωτερικού αυτοφερόμενου αντιστηρικτικού συστήματος με «τοίχο» από σακιά, γεμισμένα με κοκκώδες υλικό ασβεστιτικής προέλευσης κατάλληλων προδιαγραφών. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το έργο των χωματουργικών εργασιών υλοποιήθηκε ταχύτατα και ποιοτικά άρτια.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί η σημαντική συμβολή του Δήμου Αμφίπολης, που παραμένει διαχρονικά πιστός αρωγός στο έργο της προστασίας του Λόφου-Τύμβου Καστά, ενώ έχει ήδη υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΠΟΑ για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών έργων.

Σχετικές ειδήσεις
Ανεμπόδιστες κινηματογραφικές διαδρομές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
15.12.2016 12:36
Οι εργασίες αναβάθμισης της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκαν με επίκεντρο την εμβληματική Προβλήτα Α΄ του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια.
Δίνουμε ζωή στο Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας
01.09.2016 10:19
Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης του δομικού υλικού του Αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας, προϋπολογισμού 1.050.000,00 ευρώ. Πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο μνημείο που ήδη έχει ενταχθεί στον Προσωρινό Κατάλογο Μνημείων της UNESCO, το οποίο λόγω της χρόνιας έκθεσής του στους περιβαλλοντικούς παράγοντες έχει υποστεί σοβαρές βλάβες.
Επισκέψιμο το Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Αέρηδες)
18.08.2016 17:18
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου του ΕΣΠΑ «Συντήρηση και Ανάδειξη του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών» και έγιναν εξειδικευμένες εργασίες από το μόνιμο προσωπικό συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, στο εσωτερικό του μνημείου.
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας
27.05.2016 14:34
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας θα παραμείνει κλειστό από την Τετάρτη, 25/05/2016 έως και την Πέμπτη, 09/06/2016, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες συντήρησης στο εσωτερικό του κτηρίου.
Διεπιστημονική προσέγγιση για τα ευρήματα των ανασκαφών του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
15.04.2016 09:54
Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του ευρήματος που αποκαλύφθηκε πρόσφατα κατά τις ανασκαφικές εργασίες στο Κέντρο Πολιτισμού του Φαλήρου – Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Προέδρου του και Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α. κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη, πραγματοποίησε αυτοψία στις 14 Απριλίου 2016 προκειμένου να ενημερωθεί και στη συνέχεια να γνωμοδοτήσει για την διαχείριση του θέματος, τακτική που ακολουθείται από το Συμβούλιο σε μείζονος σημασίας ευρήματα.