Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Νέοι Καλλιτέχνες 2016: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φλάουτου από την ΚΟΘ

Νέοι Καλλιτέχνες 2016: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φλάουτου από την ΚΟΘ

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό φλάουτου για νέους Έλληνες καλλιτέχνες . Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από Σάββατο 28 Μαΐου 2016 έως Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:

 

Οι δύο πρώτες φάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 73).

Η τρίτη και τελική φάση θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2016 στην Αίθουσα ‘Φίλων Μουσικής’ Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης όπου οι υποψήφιοι θα συμπράξουν ως σολίστ σε ανοιχτή συναυλία την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί νέοι και νέες Έλληνες πολίτες υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1983.

 

Τα έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού θα είναι 3.000,00 € για το πρώτο βραβείο, 1.800,00 € για το δεύτερο βραβείο και 1.200,00 € για το τρίτο βραβείο και θα καταβληθούν στους νικητές μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

 

Η επιλογή  των νικητών θα γίνει από Κριτική Επιτροπή που θα οριστεί από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στην οποία θα μετέχει και ένας διοικητικός υπάλληλος της Κ.Ο.Θ., ως γραμματέας χωρίς ψήφο.

 

Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε έντυπο που χορηγείται από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11, πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως, είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@tsso.gr ή ταχυδρομικώς στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (στη διεύθυνση Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης 73, 54622 Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών 2016» το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2016.

 

Προσοχή: φάκελοι που θα φτάσουν ταχυδρομικώς μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμοι, ασχέτως του χρόνου αποστολής τους.

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από οργανωτική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η οργανωτική επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα προωθήσει τις αιτήσεις στην Κριτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς (με e-mail) για το αν έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό το αργότερο έως 22 Απριλίου 2016.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη στις 2 πρώτες φάσεις, ενώ στη Γ’ φάση η είσοδος επιτρέπεται μόνο στη συναυλία, με εισιτήριο που θα καθοριστεί από την Κ.Ο.Θ.

 

Α’ Φάση:

 

Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει ένα έργο εκ των:

 -W.A. Mozart – Andante  σε Ντο μείζονα για φλάουτο και πιάνο

-W.A. Mozart- Rondo  σε Ρε μείζονα για φλάουτο και πιάνο

και ένα έργο ελεύθερης επιλογής διάρκειας έως 10 λεπτών για σόλο φλάουτο ή φλάουτο και πιάνο (μπορεί να συμπεριληφθεί και μέρος κοντσέρτου - σε μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο).

 

Η Α’ φάση θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2016 στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 10:00.

 

Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα καθοριστεί με κλήρωση που θα γίνει μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο χώρο διεξαγωγής του, όπου θα κληθούν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι ή αντιπρόσωποί τους.

 

Β’ Φάση:

Συμμετέχουν οι υποψήφιοι που θα προκριθούν από την Α’ φάση

 

Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει:

1) Δύο μέρη από την Partita για σόλο φλάουτο του J.S. Bach (επιβεβλημένο έργο)

2) Ένα έργο εκ των

- Henri Dutilleux -  Σονατίνα για φλάουτο και πιάνο

- Pierre Sancan - Σονατίνα για φλάουτο και πιάνο

- André Jolivet – Chant de Linos για φλάουτο και πιάνο

-Frank Martin – Ballade για φλάουτο και πιάνο

- Olivier Messiaen – Le Merle Noir για φλάουτο και πιάνο

3) Ένα έργο εκ των

- Sergey Prokofiev – Σονάτα για φλάουτο και πιάνο έργο 94

- Franz Schubert - Trockne Blumen – Εισαγωγή και Παραλλαγές D. 802

- Carl Reinecke – Σονάτα 'Undine' για φλάουτο και πιάνο έργο 167

- C.M. Widor – Σουίτα για φλάουτο και πιάνο έργο 34

- Buhoslav Martinu – Σονάτα για φλάουτο και πιάνο

 

Η Β’ φάση θα διεξαχθεί στις 30 Μαίου 2016 στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 17:00.

 

Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα καθοριστεί με κλήρωση, που θα γίνει μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο χώρο διεξαγωγής του, όπου θα κληθούν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι ή αντιπρόσωποί τους.

 

Γ’ Φάση:

Συμμετέχουν οι υποψήφιοι που θα προκριθούν από την Β’ φάση

 

Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει μαζί με την Κ.Ο.Θ. στις 3 Ιουνίου 2016 στις 21:00 ένα έργο εκ των

C.P.E. Bach – Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε Λα μείζονα Η.438

C.P.E. Bach – Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε Σολ μείζονα H.445

C.P.E. Bach – Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε Ρε ελάσσονα H.484.1

 

Το πλάνο δοκιμών με την Κ.Ο.Θ. και τους υποψηφίους του τελικού έχει ως εξής:

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, 10:00 – 13:30

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, 10:00 – 13:30

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, 10:00 – 13:00 Γενική Δοκιμή

 

Μετά το τέλος της τρίτης φάσης θα συνεδριάσει η κριτική επιτροπή και θα αποφασίσει για την σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

 

Σημείωση: Η ορχήστρα και το πιάνο στην Αίθουσα Δοκιμών χορδίζουν σε 442,0 Hz.

 

Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και δεν προσβάλλεται.

 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για όσους υποψήφιους είναι μαθητές τους ή υπήρξαν μαθητές τους κατά την τελευταία διετία (ν. 2690/1999 άρθρο 7).

 

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό φοίτησης ή τίτλο σπουδών από το Ωδείο ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν ή έχουν φοιτήσει.

2.Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3.Βιογραφικό σημείωμα.

 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αποστείλουν και ηλεκτρονικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα (350 λέξεων maximum) και μία καλλιτεχνική φωτογραφία (ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tsso.gr με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών 2016», που θα χρησιμοποιηθούν στο έντυπο του διαγωνισμού και στο υλικό προώθησης της εκδήλωσης.

 

Ο νικητής του πρώτου βραβείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει ως σολίστ σε μία συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από κοινού με την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ..

Σχετικές ειδήσεις
1ο Πανελλήνιος Μανδακάσειος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2016
05.07.2016 14:42
Η Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης», θέλοντας να αναδείξει το αναξιοποίητο μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας καλλιεργώντας συγχρόνως την τέχνη της φωτογραφίας με δημιουργικό και ωφέλιμο τρόπο, διοργανώνει τον 1ο Πανελλήνιο Μανδακάσειο Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2016 με θεματικό αντικείμενο τα Ελληνικά Μνημεία Τέχνης και Πολιτισμού.
Διαγωνισμός ζωγραφικής στη μνήμη του Λουκά Βενετούλια από το Τελλόγλειο
01.07.2016 13:33
Ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να αναδείξουν το έργο τους δίνει ο διαγωνισμός ζωγραφικής που προκήρυξε το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ, στη μνήμη ενός μεγάλου ζωγράφου της Θεσσαλονίκης, του Λουκά Βενετούλια.
Νέοι αρχιτέκτονες δίνουν πνοή στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
31.05.2016 13:39
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να προσδιορίσει εκ νέου τη σχέση των υπαίθριων χώρων του με το παραλιακό μέτωπο και τον ιστό της πόλης, φιλοξενεί και διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, εργαστήριο σύνθεσης και κατασκευής αντικειμένων αστικής χρήσης.
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φλάουτου ‘Νέοι Καλλιτέχνες 2016’
23.05.2016 12:40
Ο καθιερωμένος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης φέτος αφορά στο φλάουτο και διεξάγεται με τη συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Διαγωνισμός θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΑ
07.04.2016 12:39
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού.