Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Η Δημιουργική Φωτογραφία στην Αρχαιολογία

Η Δημιουργική Φωτογραφία στην Αρχαιολογία

Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει και φιλοξενεί την έκθεση Η Δημιουργική Φωτογραφία στην Αρχαιολογία, με μια σειρά ξεχωριστών εικόνων από σπουδαίους φωτογράφους.

Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες που καλύπτουν μια περίοδο από το 1853 έως σήμερα των φωτογράφων: James Robertson, Δημητρίου Κωνσταντίνου, William James Stillman, Πέτρου Μωραΐτη, Κωνσταντίνου Αθανασίου , Anton Silberhuber, Frédéric Boissonnas, Walter Hege, Herbert List, Goesta Hellner και Σωκράτη Μαυρομμάτη.

Οι φωτογραφίες έχουν επιλεγεί ως χαρακτηριστικά δείγματα της κάθε εποχής και περιγράφουν την εικαστική πρόθεση των φωτογράφων σε συνδυασμό με την υποκειμενική, συνήθως, «πραγματικότητα» στην καταγραφή της πληροφορίας.