Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Σταυρός του Νότου, Κεντρική Σκηνή, Club και Απέναντι

Σταυρός του Νότου, Κεντρική Σκηνή, Club και Απέναντι
Κεντρική Σκηνή: Φραντζή και Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 9226975
Club: Φραντζή και Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 9226975
Απέναντι: Φραντζή 14, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 9226975