Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη
Τηλ.: 210 7247401