Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη
Τηλ.: 210 7247401