Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Διεθνές Ολυμπιακό Μουσείο Κεραμικής και Γλυπτικής

Διεθνές Ολυμπιακό Μουσείο Κεραμικής και Γλυπτικής

Παλαιό Δημαρχείο, πλατεία Ηρώων, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6126343