Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ζωολογικό Μουσείο Εθνικού Πανεπιστημίου

Ζωολογικό Μουσείο Εθνικού Πανεπιστημίου
Πανεπιστημιούπολη
Τηλ.: 210 7274609