Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Μουσείο Νεότερης Κεραμεικής

Μουσείο Νεότερης Κεραμεικής
Μελιδώνη 4, Αθήνα
Τηλ.: 210 3318491, 210 3318500