Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη
Τηλ.: 210 7274112, 210 7274124