Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη
Τηλ.: 210 7274112, 210 7274124