Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Μουσείο Φρυσιρα – Μουσείο Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής

Μουσείο Φρυσιρα – Μουσείο Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής
Μονής Αστερίου 3 – 7
Τηλ.: 210 3234678