Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Πολεμικό Μουσείο

Πολεμικό Μουσείο
Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7244464