Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Τεχνολογικό Μουσείο Αυτοκινήτου Φαέθων

Τεχνολογικό Μουσείο Αυτοκινήτου Φαέθων
36ο χλμ. ε.ο. Αθηνών-Λαμίας, Κάλαμος Αττικής
Τηλ.: 22950 39261-2