Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Cine Αργυρούπολις (Θερινός)

Cine Αργυρούπολις (Θερινός)
Δωδεκανήσου και Κύπρου 68, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9922098