Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Cine Αλεξάνδρα (Θερινός)

Cine Αλεξάνδρα (Θερινός)
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6777708-9