Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Cine Αλεξάνδρα (Θερινός)

Cine Αλεξάνδρα (Θερινός)
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6777708-9