Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Δημοτικός Κινηματογράφος Μίμης Φωτόπουλος (Θερινός)

Δημοτικός Κινηματογράφος Μίμης Φωτόπουλος (Θερινός)
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6198890