Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Νιρβάνα Cinemax

Νιρβάνα Cinemax
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192, Αθήνα
Τηλ.: 210 6469398, 210 6445221