Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Πτι Παλαί Filmcenter

Πτι Παλαί Filmcenter
Βασ. Γεωργίου Β’ και Ριζάρη, Παγκράτι
Τηλ.: 210 7291800, 210 7243707