Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Σίνε Γαλάτσι (Θερινός)

Σίνε Γαλάτσι (Θερινός)
Αλσος Βεΐκου, Γαλάτσι
Τηλ.: 210 2138119