Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Απλό Θέατρο (Κεντρική Σκηνή)

Απλό Θέατρο (Κεντρική Σκηνή)
Χ. Τρικούπη 4, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9229605