Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Απλό Θέατρο (Νεα Σκηνή)

Απλό Θέατρο (Νεα Σκηνή)
Χ. Τρικούπη 4, Αθήνα
Τηλ.: 210 9229605, 210 92466991