Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Θέατρο Πέτρας

Θέατρο Πέτρας
Τέρμα Λ. Πετρουπόλεως, Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5012402