Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Θέατρο Προσκήνιο

Θέατρο Προσκήνιο
Στουρνάρη και Καπνοκοπτηρίου 8, Αθήνα
Τηλ.: 210 8252242-3