Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Παλιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Παλιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
Κανελοπούλου (κοντά στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ), Ελευσίνα