Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Παλιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Παλιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
Κανελοπούλου (κοντά στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ), Ελευσίνα