Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Αίθουσα Μπουζιάνη

Αίθουσα Μπουζιάνη

Ξενοφώντος 7, Σύνταγμα
Τηλ.: 210 3229647

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 9.00 - 13.00 και 17.00 - 21.00, εκτός Σάββατο απόγευμα και Κυριακή