Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα

Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα

Χαιρεφώντος 14, Πλ. Αγ. Αικατερίνης, Πλάκα
Τηλ.: 210 3244644
E-mail: info@diathens.com

\'Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 - 13.00