Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Ιωνικός Σύνδεσμος

Ιωνικός Σύνδεσμος
Λ. Ηρακλείου 251 και Τσουρουκτσόγλου 1, Νέα Ιωνία
Τηλ.: 210 2775916