Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης

Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης
Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα
Τηλ.: 210 3243972