Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη
Μεγίστης 18-20, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9579445, 210 9578384