Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Καρύτση 8, Πλατεία Αγ. Γεωργίου , Αθήνα
Τηλ. κεντρικό κτήριο: 210 3221917, 210 3225310
Τηλ. κτήριο σχολών: 210 3821507
E-mail: lsparnas@otenet.gr