Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Μυθολογίας αφήγηση

Μυθολογίας αφήγηση

Στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank στο Ναύπλιο παρουσιάζονται δύο παράλληλες εκθέσεις, έχοντας ως κύριο θέμα και οι δύο τον Μύθο.

Οι δύο εκθέσεις παρουσιάζονται υπό τον γενικό τίτλο «Μυθολογίας αφήγηση» και διοργανώνονται από τα Τμήματα Συλλογής Έργων Τέχνης και Νομισματικής Συλλογής της Τραπέζης.

Ξεχωρίζοντας τη μία έκθεση από την άλλη, η κάθε μία ξεχωριστά επικεντρώνεται στα εξής θέματα: «Μυθολογικά θέματα στη Ζωγραφική του Γεράσιμου Στέρη» και «Η εικόνα του Μύθου στα αρχαία νομίσματα».

Τις δύο εκθέσεις συνοδεύουν οι σχετικοί Κατάλογοι στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.