Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Εκδότης: Κώστας Μαργαρώνης 

Αρχισυνταξία: Αθηνά Πούλιου (athina@culturenow.gr)

Σύνταξη: Μαριάννα Παπάκη (marianna@culturenow.gr)

Επιμέλεια video: Κυριάκος Μακαρονίδης

Συνεργάτες: Χρήστος Δουκάκης (chrisdoukakis@culturenow.gr)
Μαρία Κωφίδου (mkofidou@culturenow.gr)
Στέλλα Τζίβα (stella@culturenow.gr)
Μπάμπης Βασιλειάδης (babisvasiliadis@culturenow.gr)
Νώντας Δουζίνας (nodas@culturenow.gr)

Ιδιοκτησία: Plasis
Πεισιστράτου 9, 152 32, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6801557
FAX: 210 6801556
email: info@culturenow.gr