Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Νέες δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Νέες δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κατά τη φθινοπωρινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε μία σειρά νέων δωρεών,
 

οι οποίες εκφράζουν την πρόθεσή του να συνεχίσει να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις πολλές και συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Μέσω των τεσσάρων βασικών προγραμματικών τομέων δράσης του, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προχωρά στην άμεση υλοποίηση των νέων του δωρεών, με σκοπό την υποστήριξη και εφαρμογή σειράς προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης ευρείας ομάδας πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και τις προσπάθειες προσφοράς αποτελεσματικών υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, των τεχνών και του πολιτισμού, της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Συνοπτικά, οι πρόσφατες δωρεές του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στους βασικούς τομείς δράσης του έχουν ως εξής:

 

• Παιδεία:Το Ίδρυμα, σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 7 κράτη ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υλοποιεί δωρεές ύψους €6.628.000, συνεχίζοντας την εκτεταμένη 16ετή παράδοση υποστήριξης εκπαιδευτικώνπρογραμμάτων παγκοσμίως.


• Τέχνη & Πολιτισμός: Με γνώμονα το σημαντικό ρόλο των τεχνών και του πολιτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων, το Ίδρυμα ενέκρινε νέες δωρεές ύψους €1.592.000, για την υποστήριξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε 4 χώρες, συμπεριλαμβανομένης πάντα της Ελλάδας.


• Υγεία: Στο συγκεκριμένο τομέα, το Ίδρυμα θα υλοποιήσει δωρεές συνολικού ύψους €4.124.000, σε 13 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με βάση το αναφαίρετο δικαίωμα όλων σε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.


• Κοινωνική Πρόνοια: Ανταποκρινόμενοστις αυξανόμενες και κρίσιμες ανάγκες που καθορίζουν τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας παγκοσμίως, το Ίδρυμα θα διαθέσει €3.266.000 σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

 

Πέρα όμως από τις παραπάνω δωρεές, στο πλαίσιο της συνήθους κοινωφελούς του δράσης, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», έχοντας πλήρη αντίληψη της συνεχιζόμενης και επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα, εγκαινίασε στις αρχές του 2012 τριετή πρωτοβουλία €100 εκατομμυρίων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα. Η πρωτοβουλία έχει διττό σκοπό: πρόληψη και άμεση ανακούφιση από τις συνέπειες της κρίσης και δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το μέλλον.

 

Από την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, τον Ιανουάριο του 2012, έως σήμερα, το Ίδρυμα έχει εγκρίνει δωρεές συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από εκατό μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, μέσω 135 δωρεών, που στοχεύουν στην ενίσχυση κοινωνικών ομάδων και τομέων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν εξελίξει τριετούς πρωτοβουλίας €100 εκατομμυρίων του Ιδρύματος για την κρίση στην Ελλάδα, εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο 13 νέες δωρεές, συνολικού ύψους €4.309.000. Αυτός είναι ο έβδομος κύκλος δωρεών, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας, ενώ το Ίδρυμα παράλληλα συνεχίζει την αξιολόγηση άλλων οργανισμών, για πιθανή μελλοντική υποστήριξη.

 

Οι συγκεκριμένες δωρεές συμπληρώνουν τις συνήθεις προγραμματικές δράσεις του Ιδρύματος παγκοσμίως, και καθιστούν τον ρόλο του ακόμα πιο ολοκληρωμένο, επίκαιρο και ουσιαστικό στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης της χώρα μας, χωρίς ωστόσο ποτέ να μπορούν ή να επιδιώκουν να υποκαταστήσουν τον ρόλο της Πολιτείας.

 

Σύντομος απολογισμός δράσης:

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1 δισεκατομμυρίου, μέσω 2.361 δωρεών σε ΜΚΟ, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του έτους, το ΔΣ του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε συνολικά 261 νέες δωρεές, ενώ επέκτεινε περαιτέρω τις δράσεις του σε 29 χώρες ανά τον κόσμο.

 


Σχετικά με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές . Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

 

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1 δισεκατομμυρίου ($1,3 δισεκατομμύρια), μέσω 2.361 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα υλοποιεί πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια), μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης. Από τον Ιανουάριο του 2012, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει €45 εκατομμύρια ($58 εκατομμύρια) για την ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση επιπλέον δωρεών. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

 

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκατομμύρια/$796 εκατομμύρια) είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Παραμένει μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

 

Σχετικές ειδήσεις
Έκθεση ελληνικής θαλασσογραφίας στο Ίδρυμα B. & M. Θεοχαράκη
06.02.2017 15:31
Η Εθνική Πινακοθήκη και το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη θα παρουσιάσουν στους χώρους του ιδρύματος την έκθεση «Παρά θιν’αλός: Θαλασσινά θέματα στη νεοελληνική ζωγραφική» με εξαιρετικά έργα, προερχόμενα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη, του Υπουργείου Πολιτισμού, της συλλογής Σωτήρη Φέλιου και του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 στις 20.00 από την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λυδία Κονιόρδου.
Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων – Οι νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις»
05.12.2016 16:31
Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 τελέστηκαν τα εγκαίνια από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο της περιοδικής έκθεσης που οργανώνει το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων – Οι νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις», όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό τα 29 ευρήματα από τις τελευταίες έρευνες στο χώρο του περίφημου ναυαγίου.
Γιάννης Μόραλης – Χρήστος Καπράλος. Μια φιλία ζωής και τέχνης: έκθεση στο ΚΠΙΣΝ
23.09.2016 13:45
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, διοργανώνει την έκθεση “Γιάννης Μόραλης – Χρήστος Καπράλος. Μία φιλία ζωής και τέχνης”, η οποία θα φιλοξενείται στον χώρο του Φάρου στο ΚΠΙΣΝ. Η έκθεση πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο των ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά στο ΚΠΙΣΝ.
Fireflies in the Night Take Wing: Βραδινές προβολές video art στο ΚΠΙΣΝ
17.06.2016 11:35
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο, από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί το βραδινό πρόγραμμα video art προβολών με τον τίτλο Fireflies in the Night Take Wing, σε επιμέλεια των Barbara London, Kαλλιόπης Μηνιουδάκη και Fransesca Pietropaolo και με Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον διεθνώς αναγνωρισμένο επιμελητή Robert Storr, Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Yale.
Πέργαμος και τα Ελληνιστικά Βασίλεια του Αρχαίου Κόσμου: έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης
19.04.2016 11:07
Στις 18 Απριλίου, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (Met) άνοιξε για το κοινό η έκθεση με τίτλο «Πέργαμος και τα Ελληνιστικά Βασίλεια του Αρχαίου Κόσμου», η οποία πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 265 μοναδικά αντικείμενα που δημιουργήθηκαν υπό την προστασία των ηγεμόνων των ελληνιστικών βασιλείων, με έμφαση στην αρχαία πόλη της Περγάμου.