Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Public City - Δημόσια Πόλη: Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Public City - Δημόσια Πόλη: Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Μουσείο Μπενάκη σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης των βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελετών

με αντικείμενο το δημόσιο χώρο και τίτλο «Publiccity/Δημόσια Πόλη», την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011.