Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Κωνσταντίνος Σέκερης: Εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Κωνσταντίνος Σέκερης: Εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου των ομιλιών «Κοινωνία και Υγεία» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου

Κωνσταντίνου Σέκερη ως ελάχιστη προσφορά στο έργο και τη φυσιογνωμία του. Ο ίδιος  θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα των μορφωτικών εκδηλώσεων τον κύκλο ομιλιών «Κοινωνία & Υγεία» και ακούραστα σχεδίαζε, συμμετείχε και συντόνιζε όλες τις ομιλίες , με την προσωπική του δε ακτινοβολία διοχέτευε απλόχερα την επιστημονική του σοφία με σαφήνεια και απλότητα.


Το έτος 2011 συμπληρώνονται δύο χρόνια από την εκδημία του αειμνήστου Κωνσταντίνου Σέκερη, ο οποίος υπήρξε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας του EIE, προσωπικότητα διεθνούς επιστημονικής ακτινοβολίας και κύρους με πρωτοπόρο ερευνητικό έργο και γνήσιος ανθρωπιστής.

 

Το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση ως προσφορά στο έργο και τη φυσιογνωμία του την 1η Νοεμβρίου 2011 στις 19.30\'.

Σχετικές ειδήσεις
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Γ κύκλος Ομιλιών
13.11.2015 14:07
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σας καλεί στον Γ΄κύκλο Ομιλιών με θέμα «Οι κρίσεις και ο καταλυτικός τους ρόλος στον μεσαιωνικό κόσμο»